Ýeňil atletika boýunça Ispaniýanyň Walensiýa şäherinde geçirilen bäsleşiklerde 2 dünýä rekordy täzelendi. Erkekleriň arasynda 10 müň metr aralygy 26 minut 11 sekuntda geçmegi başaran ugandaly Joşua Çeptegei rekord goýdy. Ol bu ugurda meşhur Kenenisa Bekeleniň 15 ýyllyk rekordyny (26 minut 17 sekunt) täzelemegi başardy.

Bäsleşigiň 2-nji rekordy zenanlaryň arasyndaky 5 000 metr ylgaw ýaryşynda hasaba alyndy. Efiopiýaly Letesenbet Gideý 5 000 metr aralygy 14 minut 6 sekuntda tamamlap, watandaşy Tiruneş Dibabanyň 2008-nji ýyldaky rekordyny 5 sekunt ösdürdi.