Hin­dis­ta­nyň aw­to­ýol­la­ry mi­nist­ri Ni­tin Gad­ka­ri ABŞ-nyň dün­ýä bel­li «Tes­la» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň 2021-nji ýy­lyň ba­şyn­da hin­di ba­za­ry­na gir­jek­di­gi­ni ha­bar ber­di. Dün­ýä­niň iň meş­hur elekt­rou­lag ön­dü­ri­ji­si bo­lan «Tes­la» kom­pa­ni­ýa­sy ma­ýa go­ýum­la­ry­ny gi­ňelt­me­gini do­wam et­dir­ýär.
Oza­ly bi­len Hy­taý­da önüm­çi­li­ge baş­lan we Ger­ma­ni­ýa­da tä­ze za­wod aç­ma­ga taý­ýar­lan­ýan «Tes­la» kom­pa­ni­ýa­sy in­di­ki ýyl­dan baş­lap, Hin­dis­tan­da hyz­mat edip baş­lar. Gel­je­gi uly hin­di ba­za­ryn­da ABŞ-nyň kom­pa­ni­ýa­sy önüm­çi­lik we gur­na­ma des­ga­sy­ny gu­rar.
Mund­an baş­ga-da, «Tes­la» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň wekilleriniň Hin­dis­ta­nyň Ban­ga­lor şä­he­rin­de göz­leg we in­no­wa­si­ýa mer­ke­zi­ni aç­mak üçin ýer­li ýol­baş­çy­lar bi­len des­lap­ky du­şu­şyk­la­ry ge­çi­ren­di­gi mä­lim edil­di. «Tes­la» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy Ilon Mask hem 1 mil­liard­dan gow­rak ila­ty bo­lan hin­di ba­za­ry­na gel­jek ýyl­dan baş­lap, ma­ýa go­ýum­la­ry öz­leş­di­rip baş­la­jak­dyk­la­ry­ny mä­lim et­di.

Ma­ral Açi­lo­wa,
S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň ta­ly­by.