Sadyr Japarow, 10-njy ýanwarda Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Prezident saýlawlarynyň birinji tapgyrynda, sesleriň 98,02 göterimi sanalandan soň 79,20 göterim ses alyp, ýeňiş gazandy. Adakhan Madumarow 6,69 göterim ses bilen ikinji ýeri eýeledi. Soňky maglumatlara görä, saýlawlara gatnaşyk 39,75 göterime deň boldy. Döwlet baştutany wezipesine 17 dalaşgär dalaş etdi. Ýurtda hereket edýän kanunçylyga görä, saýlawyň birinji tapgyrynda ýeňiş gazanmak üçin ýaryşyň lideri sesleriň ýarysyndan gowragyny almalydy.