Luk­man­lar ýö­ri­te ber­hiz­le­re eýer­män has çalt hor­lan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýän kä­bir usul­la­ry bel­läp geç­di­ler. Bu ba­ra­da «The Sun» ne­şi­ri ha­bar ber­ýär.
Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň Mil­li sag­lyk gul­lu­gynyň hü­när­men­le­ri sag­dyn en­dik­le­re eýe­rip, hor­lan­mak we sag­dyn dur­muş­da ýa­şa­mak üçin kä­bir tek­lip­ler­dir mas­la­hat­la­ry­ny öňe sür­ýärler. Bu tek­lip­ler şeý­le:
Gys­ga wagt­lyk fi­zi­ki iş­jeň­lik bi­len gü­nü­ňi­zi ýe­ňil­leş­di­riň! Te­le­wi­zo­ra to­ma­şa edip otyr­ka­ňyz, ma­ha­bat ara­kes­me­le­rin­de ýe­ňil­jek sport maşk­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­ti­riň!
Gi­je­le­ri­ne ra­hat uk­la­mak üçin gü­nüň ikin­ji ýa­ry­myn­dan soň­ra ko­fe iç­mäň!
Mi­we su­wu­na ýa-da şe­ker­li iç­gi­le­re derek suw, çaý we süýt içiň!
Her gün ir­den on mi­nut­lyk py­ýa­da ýö­ri­şi­ni ama­la aşy­ryň!
Süý­ji iý­mit­le­ri ha­la­ýan bol­sa­ňyz, on­da ak şo­ko­la­dyň ýe­ri­ne 70 gö­te­rim­lik ga­ra şo­ko­la­dy iýiň!
Her hep­de tä­ze gök önüm­le­ri iýiň!
Dos­tu­ňyz­dan hep­de­de iki ge­zek ge­ze­lenç et­mek üçin ha­ýyş ediň!
Oňyn duý­gu­la­ry al­ma­gyň tä­ze­çe usul­la­ry­ny ta­pyň (iý­mit­den baş­ga). Dost­la­ry­ňyz bi­len köpräk gepleşiň!

Sö­ýün­my­rat RE­JEP­GEL­DI­ÝEW,
S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň ta­ly­by, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ta­lyp ha­ky­nyň eýe­si.