“Adidas” bilen UEFA bilelikde Çempionlar ligasynyň finalynda oýnaljak täze futbol topunyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. Şu ýyl meşhur “starball” bezegine 20 ýyl dolýar. Täze topuň ady “Finale Istanbul 21” diýlip atlandyrylýar. Topuň daşyndaky bezege mundan öňki 20 “starball” bezegli toplar bilen oýnalan final duşuşyklaryndan taryhy pursatlar ýerleşdirilipdir. Ak reňkli ýyldyzjyklar ýörite gabardylyp ýasalypdyr we “Istanbul 21” ýazgysy gyzyl reňkli ýazylypdyr. UEFA Çempionlar ligasynyň 1/8 final duşuşyklaryndan başlap, şu toplar bilen oýnalar.