Baýkonur kosmodromyndan “Progress MS-16” kosmos gämisi Halkara Kosmos Bekedine uçuryldy. Şowly tamamlanan uçuşyň netijesinde gäminiň Ýeriň degişi orbitasyna üstünlikli ýerleşendigi habar berildi. “Soýuz-2.1a” kysymly 2,5 tonna ýük daşamaga ukyply bolan kosmos gämisi 17-nji fewralda yzyna geler. “Progress MS-16” atly kosmos gämisi arkaly 600 kg ýangyç, 420 litr içimlik suw, goşmaça azot ätiýaçlyklary,  40,5 kg gysylan gaz we 1,4 tonna beýleki ýükler iberildi.

Halkara Kosmos Bekedinde dürli ýurtlardan alymlar bolup, olar birnäçe ugurlarda ylmy barlaglar geçirýärler. Beketde adatça, Russiýadan üç, ABŞ, Ýaponiýa, Kanada we Ýewropa ýurtlaryndan üç, jemi alty adam bolýar. Her ekspedisiýanyň çalyşýan döwründe ol ýerde gysga wagtlygyna üç adam galýar. Seýrek ýagdaýda 7-8 adam bolup bilýär.