UEFA Çempionlar ligasynda 1/8 finalyň ilkinji 2 duşuşygynda myhmançylykdaky toparlar ýeňiş gazandy. Tapgyryň iň esasy oýnunda “Barselona” bilen PSŽ duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda PSŽ güýçli garşydaşyny myhmançylykda 4-1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. 27-nji minutda Messiniň penaltiden geçiren goly bilen öňe saýlanan “Barselonanyň” derwezesinden jogap goluny 32-nji minutda Kilian Mbappe girizdi. 2-nji ýarymda düýbünden başgaça oýun görkezen parižliler ýene-de 3 gol geçirmegi başardy. Olaryyň 2-sini Mbappe (65,85), beýlekisini-de Moýza Kin (70) öz atlaryna ýazdyrdylar. Şeýlelikde, PSŽ  myhmançylykda 4-1 hasabynda ýeňiş gazanyp, häzirlikçe çärýek finala goýal topar hökmünde ýoluny dowam edýär. PSŽ 37 ýyldan soň “Barselonany” Ispaniýada ýeňen ilkinji fransuz kluby boldy. Ondan öň “Mets” 1984/85 möwsüminde Kubokçylaryň Kubogy ýaryşynda myhmançylykda 4-1 hasabynda ýeňipdi.

Şewçenkodan soň Mbappe

Duşuşykda 3 gol geçiren Kilian Mbappe ukrainaly Andreý Şewçenkodan soň “Kamp Nouda” het-trik eden 2-nji futbolçy boldy. Şewçenko 1997-nji ýylda Kiýewiň “Dinamosynda” oýnaýan mahaly myhmançylykda “Barselonanyň” derwezesinden 3 gol geçiripdi. Umumylykda häzire çenli Çempionlar ligasynda “Barselonanyň” derwezesinden 3 gol geçirmek diňe 3 futbolça başartdy. Mbappe we Şewçenkodan ozal kolumbiýaly Faustin Asprilýe (“Nýukasl”) muny başarypdy. Mbappeniň PSŽ-däki gollarynyň sany 111-e ýetip, ol bu ugurda Pauletadan öňe saýlandy we Edinson Kawani (200 gol) hem Zlatan Ibrahimowiçden (156) soň 3-nji ýerde barýar.

Messi Çempionlar ligasynda yzly-yzyna 17 ýylda-da tapawutlanyp, Raul bilen deňleşdi. Şeýle-de Messi Barselona bassyr 13-nji möwsüminde 20-den köp gol geçirdi.

PSŽ bilen “Barselonanyň” arasyndaky jogap oýny 10-njy martda oýnalar.