Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) 2032-nji ýylda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryny guramaga isleg bildirýän şäherleriň arasynda Awstraliýanyň Kuinslend welaýatynyň Brisban şäheriniň öňe saýlanýandygyny habar berdi. HOK-yň prezidenti Tomas Bah seljeriş topary tarapyndan 2032-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny guramaga isleg bildirýän şäherleriň arasyndan Brisban şäherini saýlamaklyk maslahat berilýändigini aýtdy. Häzirki wagtda Awstraliýanyň Brisban şäherinden başga-da Indoneziýanyň Jakarta, Hindistanyň Mumbaý, Kataryň Doha, Germaniýanyň Reýn-Rur metropolitan regiony, Ispaniýanyň Madrid hem-de Hytaýyň Şanhaý, Çendžu ýaly şäherleri ýene-de 11 ýyldan geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaga isleg bildirýärler. Dalaşgär görkeziljek şäherleriň degişli ýolbaşçylary 2025-nji ýylda HOK-a resmi ýagdaýda ýüz tutarlar. 35-nji tomusky Olimpiýa oýunlarynyň haýsy şäherde geçiriljekdigi şol ýyl-da hem belli ediler.