Elektroulag öndüriji “Fisker” kompaniýasy “Foxconn” bilen önümçilik hyzmatdaşlygyny ýola goýar. Häzirki wagtda elektron enjamlaryny öndürýän “Foxconn” 2023-nji ýylyň ahyrynda “Fisker” elektrik ulaglaryny öndürip başlar we ýylda 250 müňden gowrak awtoulag öndürer. PEAR (Şahsy elektrik awtoulag rewolýusiýasy) diýlip atlandyrylan bu taslamanyň çäklerinde  öndüriljek ulaglar Demirgazyk Amerika we Ýewropa, şeýle hem Hytaý we Hindistan ýaly iri bazarlary elektrik ulaglary bilen üpjün eder.