Germaniýanyň çempionatynda ligada galmagy juda kyn görünýän “Şalke” topary möwsümdäki 5-nji tälimçisini wezipe belledi. 23 oýunda 1 gezek ýeňiş gazanyp, jemi 9 utuk bilen 18-nji basgançakda barýan “Şalke 04” topary 42 ýaşyndaky gresiýaly Dimitrios Grammozis bilen 1.5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Krsitian Grossuň ornuna wezipä bellenen Grammosiz ozal “Darmştada” tälim beripdi. Grammosiz şu möwsümdäki “Şalkeniň” 5-nji tälimçisi boldy. Möwsüme Dawid Wagner bilen başlan topara, soňlugy bilen degişlilikde, Manuel Baum, Huub Stiwens hem-de Kristian Gross dagy tälim berdi. Gelsenkirhen şäheriniň ikinji liga düşmegine garaşylýar.