Ýewropanyň öňdebaryjy 12 kluby tarapyndan Ýewropa Super Ligasy ady bilen täze ýaryşyň döredilendigi resmi ýagdaýda habar berildi. Italiýadan (3) – “Milan”, “Inter”, “Ýuwentus”, Ispaniýadan (3) – “Real Madrid”, “Barselona”, “Atletiko” hem-de Angliýadan (6) – “Mançester Ýunaýted”, “Çelsi”, “Mançester Siti”, “Liwerpul”, “Arsenal”, “Tottenham” toparlary täze liganyň esaslandyryjy agzalary boldy. Täze liganyň başlygy-da “Real Madridiň” başlygy Florentino Perez diýlip tassyklandy. “Ýuwentusyň” başlygy Andrea Anýelli bilen “Mançester Ýunaýtediň” başlygy Joel Gleýzer bolsa orunbasarlary wezipesine ýerine ýetirerler. Ýene-de 3 topar esaslandyryjy hökmünde liga goşular. Jemi 20 toparyň arasynda geçiriljek bu ligada 5 klub her ýyl çalşyp durar.

Ýewropanyň Super ligasynyň umumy pul gaznasy 3,5 milliard dollar bolup, ýaryş awgust aýynda başlar. Klublar 10 toparly 2 toparçada çykyş ederler. Adaty çempionat görnüşinde geçiriljek ligada her toparçany öňdäki 3 orunda tamamlanlar çärýek finala, 4-5-nji orunlary eýelänler bolsa, pleý-off oýnap, ýene-de topar çärýek finalçylaryň hataryna goşular. Utulan-çykdy oýunlaryndan soňam çempion belli bolar.

Häzirki wagtda bu liganyň esaslandyrylmagyna UEFA, FIFA we beýleki ähli futbol guramalary diýen ýaly öz nägileliklerini, garşydyklaryny beýan edýän jümleler bilen çykyş etdiler.