Beýik Britaniýanyň Patyşalyk arollyk zikgehanasy agramy 10 kilograma, diametri 20 santimetre ýetýän altyn teňňäni zikgeledi. Onuň gymmatynyň 10 müň funt sterlingdigi mälim edildi. Bu teňňe zikgehananyň 1100 ýyllyk taryhyndaky iň uly ölçeglisi hasaplanýar. Hünärmenler we sungat ussatlary teňňäni ýasamak üçin 400 sagat wagt sarp edilipdirler. Tejribeli hünärmenler täzeçil usullar we häzirki zaman tehnologiýalarynyň kömegi bilen zikgelenen teňňä aýratyn zähmet siňdirdiler.