Kino muşdaklarynyň sabyrsyzlyk bilen garaşýan “Batgirl” filminiň režissýorlary mälim edildi. DC komiksleri esasynda surata düşüriljek filme “Bad Boys for Life” filminiň režissýorlary Bilall Fallah bilen Adil El Arbi režissýorlyk ederler. Ýeri gelende aýtsak, “Mrs. Marvel” serialynyň režissýorlygy-da bu ikisine ynanylypdy. Batman-yň gyzy Barbara Gordon baradaky “Batgirl” filminiň ssenarisini-de Kristina Hodson ýazar. Ol “Bumblebee”, “Birds of Prey” hem-de geljek ýylda ekranlara çykjak “The Flash” filminiň ssenariçisi hökmünde meşhurlyga eýedir. Film soňky wagtlarda şöhraty artýan streaming kanaly HBO Max-da görkeziler. Filmde baş keşbi kimiň janlandyrjakdygy öňümizdäki günlerde belli bolar.