Dün­ýä­niň il­kin­ji su­rat­çy ro­bo­ty hök­mün­de ta­nal­ýan «Ai-Da»-nyň Lon­don­da açy­lan ser­gi­si sun­gat sö­ýü­ji­le­rin­de we teh­no­lo­gi­ýa hö­wes­jeň­le­rin­de uly gy­zyk­lan­ma dö­ret­di. Eme­li in­tel­lekt teh­no­lo­gi­ýa­sy bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan ro­bot­lar hä­zir­ki wagt­da her ugur­da peý­da bo­lup baş­la­dy. Bu ro­bot­la­ryň bi­ri hem dün­ýä­dä­ki il­kin­ji su­rat­keş ro­bot «Ai-Da»-dyr. Ro­bot eme­li aňyň kö­me­gi bi­len he­re­ket edip, su­rat çe­kip hem-de gür­läp bil­ýär. Göz­le­rin­dä­ki ka­me­ra­la­ryň kö­me­gi […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş