Rus­si­ýa­nyň «Au­rus» ky­sym­ly aw­tou­la­gy­nyň köp­çü­lik­le­ýin önüm­çi­li­gi­ne gi­ri­şil­di. Bu my­na­sy­bet­li Ta­ta­rys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Rus­tam Min­ni­ha­no­wyň hem-de Rus­si­ýa­nyň se­na­gat we söw­da mi­nist­ri De­nis Man­tu­ro­wyň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ri­len da­ba­ra­da «Ala­bu­ga» er­kin yk­dy­sa­dy zo­la­gyn­da «Au­rus Se­nat» ky­sym­ly aw­tou­la­gyň önüm­çi­li­gi­ne ba­dal­ga be­ril­di. Bu ula­gyň iş­le­nip dü­zül­me­gin­de Ýew­ro­pa­nyň hem-de Azi­ýa­nyň öň­de­ba­ry­jy in­že­ner­çi­lik mer­kez­le­ri­niň bi­ler­men­le­ri bi­len yk­jam hyz­mat­daş­lyk edil­di. Bu ulag Rus­si­ýa­nyň eks­port […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş