Günorta Amerika yklymynyň çempionaty Kopa Amerika ýaryşyna badalga berildi. Braziliýada geçirilýän çempionata ýer eýeleri Braziliýanyň ýygyndysy üstünlik başlady. Sambaçylar paýtagt Brasiliada oýnalan duşuşykda Wenesuelanyň ýygyndysyndan 3-0 üstün çykdy. Olara ýeňiş getiren gollary Markinios (23), Neýmar (64 p) hem-de Gabriel Barbosa (89) derwezä girizdi.

Toparçanyň beýleki duşuşygynda-da Kolumbiýanyň ýygyndysy Ekwadordan Kardonanyň ýeke-täk goly bilen 1-0 hasabynda üstün çykdy.

Kopa Amerikada “A” toparçanyň çäginde şu gije Argentina bilen Çiliniň (02:00), Paragwaý bilenem Boliwiýanyň (05:00) ýygyndylary duşuşarlar.