Ýat­keş­li­gi go­wu­lan­dyr­mak hem­me­ler üçin mö­hümdir. Bu işde kä­bir usul­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek has ta­la­ba­la­ýyk ha­sap­lan­ýar. Ilki bilen özü­ňi­ze bo­lan yna­my ös­dür­mek ze­rur­dyr. Bir za­dy öw­ren­mek ýa-da ýat ­tut­mak üçin şo­ňa özü­ňi­zi ynan­dyr­ma­gy­ňyz ge­rek. Soň­ra onuň üçin sarp edi­len azap ýe­ri­ne dü­şer. Mun­dan başga-da, ýat en­dik­le­ri­ňi­zi ýo­kar­lan­dyr­mak üçin üz­nük­siz tej­ri­be geçmek ze­rur­dyr. Bu size ýat en­dik­le­ri­nizi güýç­len­dir­mäge […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş