Italiýanyň “Inter” topary şäheriň beýleki bir kluby “Milan” bilen şertnamasy tamamlanan türkiýeli ýarymgoragçy Hakan Çalhanogluny transfer etdi. 27 ýaşly oýunçyny düzümine tölegsiz goşan “Inter” 3+1 ýyllyk şertnama baglaşdy. Milan şäheriniň gök tarapynyň kluby Çalhanogluna her ýyly üçin 5 million ýewro we goşmaçalar tölär. 2017-nji ýylda “Baýer” toparyndan “Milan” transfer bolan Hakan Çalhanoglu 172 resmi duşuşykda 32 gezek tapawutlandy, 48 goluň pasyny berdi. Çalhanoglu italiýaly derwezeçi Janluiji Donnarummadan soň şu möwsümde “Milandan” şertnama meselesinde ylalaşyp bilmän gaýdan 2-nji ýyldyz oýunçy boldy.

Çalhanoglu ertir lukmançylyk barlaglaryndan soň, täze kluby bilen şertnama baglaşar. Bu barada Türkiýäniň TRT spor kanaly habar berýär.