Adam­lar di­ňe ho­wa­nyň so­wuk wag­ty, ser­gin şe­mal öw­sen­de däl, kä­ha­lat­da sal­kyn jaý­dan ýy­ly ýe­re çy­kan­da hem as­gyr­ýar­lar. Ga­raň­ky jaý­dan ýag­ty ýe­re çy­ky­lan­da hem as­gy­ryl­ýan wag­ty bol­ýar. Adat­ça, as­gyr­mak bi­yg­ty­ýar bo­lup geç­ýär. As­gyr­mak bu­run­da­ky da­mar­la­ryň gy­jyn­ma­gy ne­ti­je­sin­de ýü­ze çyk­ýar. As­gyr­maz­dan ozal bu­run­da­ky da­mar­lar beý­nä ha­bar ýol­la­ýar. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de beý­ni­miz kel­le­dä­ki we bo­ýun­da­ky ses da­mar­la­ry­ny bir­den dart­ýar. Soň­ra bol­sa bat­ly as­gyr­ýa­rys. Şeý­le ýag­daý­da bu­run­da­ky to­zan bö­le­jik­le­ri we mik­rop­lar hem da­şa­ry çyk­ýar. Şol se­bäp­li as­gy­ran wag­ty­myz el­ýag­lyk bi­len ag­zy­my­zy ýap­ma­gy unut­ma­ly däl­di­ris. Ýö­ne ag­zy­my­zy do­ly ýa­pyp, as­gyr­ma­gyň öňü­ni al­ma­ga ça­lyş­ma­ly däl­dir!
Alym­lar ýag­ty­ly­ga ýa-da ys­sy ýe­re çy­ky­lan­da as­gyr­ma­gyň göz bi­len bag­ly­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. Ada­myň gö­zü­niň bä­be­ne­gi ýag­ty ýe­re çy­kan­da ki­çel­ýär. Bu ýag­daý­da gö­ze iň ýa­kyn bo­lan bu­run­da­ky da­mar­lar gy­jyn­ýar we adam as­gyr­ýar.
Ge­çi­ri­len bar­lag­lar­da adam­la­ryň 15-25 gö­te­ri­mi­niň gü­ne çy­kan­da yz­ly-yzy­na 4-5 ge­zek as­gyr­ýan­dy­gy ýü­ze çy­ka­ry­lyp­dyr. Şeý­le hem alym­lar as­gyr­ma­gyň hiç hi­li zy­ýa­ny­nyň ýok­du­gy­ny bel­le­ýär­ler.
Ho­wa­da­ky haý­sy­dyr bir to­zan bö­le­ji­gi, der­län wag­tyň sal­kyn şe­ma­lyň çal­ma­gy ýa-da so­wuk ho­wa hem as­gyr­ma­ga se­bäp bol­ýar.
Alym­lar as­gy­ran wag­tyň gö­züň ýu­mul­ýan­dy­gy­ny, ony açyk tut­ma­gyň müm­kin däl­di­gi­ni bel­le­ýär­ler. Köp adam as­gy­ry­lan wag­ty ýü­re­giň örän gys­ga wagt­lyk dur­ýan­dy­gy­na ynan­ýar. Em­ma mu­nuň dog­ry däl­di­gi bel­le­nil­ýär. Adam as­gy­ran wag­ty bur­nun­dan çyk­ýan dam­ja­lar sa­gat­da 160 km tiz­lik bi­len he­re­ket ed­ýär.