Dünýäde koronawirusa garşy jemi 5 milliard 719 million dozadan gowrak sanjym edilendigi habar berildi. Sanjym etmekde öňdeligi eýeleýän Hytaý 2 milliard 142 million doza bilen birinji ýeri eýeleýär. Ilat babatda ikinji ýerde durýan Hindistanda bolsa, 743 million doza sanjym edilipdir. Ýewropa Bileleşigi ýurtlarynda bu görkezijiniň 548 million dozadygy malim edildi. “Bloomberg” neşiriniň taýýarlan maglumatyna görä, soňky 24 sagtda 34,1 million doza sanjym edilipdir.