Ýewropadaky gazyň bahasy rekord goýup, 1000 kub metr üçin 800 dollardan geçdi. TASS-yň habaryna görä, ICE biržasynyň maglumatlary muny subut edýär.

Şeýlelik bilen, 14-nji sentýabrda Niderlandlardaky TTF merkezinde gazyň bahasy 1000 kub metr üçin 801,2 dollara ýa-da MWt/sagat üçin 65,5 ýewro ýetdi.

Bir-iki günlikde Ýewropada tebigy gazyň 1000 kub metriniň bahasy 730 dollardan başlap, 740, 750 we 760 dollara çenli baryp ýetipdi.