Uky her bir ada­myň esa­sy ze­rur­ly­gy­dyr we yl­my su­but­na­ma­la­ra gö­rä uky­nyň hi­li we do­wam­ly­ly­gy öm­rüň do­wam­ly­ly­gy­nyň aça­ry­dyr. Uky ýet­mez­çi­li­gi ada­myň sem­re­me­gi­ne we beý­le­ki kä­bir nä­hoş­luk­la­ra se­bäp bo­lup bi­ler. Hü­när­men­le­riň pi­ki­ri­ne gö­rä, uky ýet­mez­çi­li­gi dün­ýä ila­ty­nyň 45 gö­te­ri­mi­ne öz tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär. Şo­nuň üçin wagt­ly-wag­ty­nda ýatmak hem­me­ler üçin mö­hüm­dir. Bi­ler­men­le­riň bel­le­megi­ne gö­rä, ulu­lar gün­de azyn­dan 7 sa­gat […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş