Hor­wa­ti­ýa­nyň Zag­reb şä­he­ri­niň go­la­ýyn­da ýabany jandar­lar üçin has­sa­ha­na aç­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Ol ýurt­da il­kin­ji şeý­le has­sa­ha­na bo­lar. Bu ýer­de ýa­ba­ny guş­la­ry, ýar­ga­nat­la­ry, süý­re­ni­ji­le­ri we beý­le­ki haý­wan­la­ry be­jer­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Mun­dan baş­ga-da, it­le­re hem kö­mek ber­ler. Has­sa­ha­na­da jan­dar­la­ryň gör­nüş­le­ri­ne gö­rä, ýö­ri­te otag­lar göz öňün­de tu­tu­lyp­dyr. Jan­dar­lar gu­tu­lan­dan soň­ra ýe­ne-de te­bi­ga­ta goý­be­ri­ler. Bu tas­la­ma Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň ma­li­ýe kö­me­gi bi­len Zag­reb şä­her hä­kim­li­gi hem-de Zag­reb haý­wa­nat ba­gy ta­ra­pyn­dan dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

Öre­my­rat ÖRÄ­ÝEW,
S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň ta­ly­by.