Glaz­go­da ge­çi­ri­len Bü­tin­dün­ýä ho­wa sam­mi­tin­de 33 ýurt we 6 aw­tou­lag kom­pa­ni­ýa­sy 2040-njy ýy­la çen­li için­den ot­lan­ýan he­re­ket­len­di­ri­ji­li aw­tou­lag­la­r­dan ýüz öwür­mek­çi­di­gi­ni mä­lim et­di­ler. Kä­bir ýurt­lar bu maksada 2035-nji ýy­la çen­li ýet­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär­ler. Olara Be­ýik Bri­ta­ni­ýa, Hin­dis­tan, Awst­ri­ýa, Pol­şa, Ka­na­da, Tür­ki­ýe, şeý­le-de «Ge­ne­ral Mo­tors Cor­po­ra­ti­on», «Ford», «Mer­se­des», «Volvo», «Ja­gu­ar/Land Rover» we Hy­ta­ýyň BYD kom­pa­ni­ýa­la­ry gir­di.