Ger­ma­ni­ýa­nyň «Da­im­ler» kom­pa­ni­ýa­sy «Gee­ly» şe­re­ke­ti bi­len gel­jek ýyl Hy­taý­da ön­dü­ril­jek «Smart» ýe­ňil aw­tou­la­gy­ny sa­tu­wa çy­kar­ma­ga taý­ýar­lan­ýar. «Da­im­ler» kom­pa­ni­ýa­sy 2019-njy ýyl­da «Smart» aw­tou­la­gy­nyň paý­na­ma­la­ry­nyň 50 gö­te­ri­mi­ni Hy­ta­ýyň «Gee­ly» kom­pa­ni­ýa­sy­na sat­mak ka­ra­ry­na ge­lip­di. Bu ulag elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­lär. Soň­ky ýyl­lar­da Hy­taý iri aw­tou­lag kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň esa­sy ba­za­ry­na öw­rül­di. Ýan­war aýyn­dan bä­ri Hy­taý­da je­mi 2,3 mil­li­on elekt­rou­lag sa­tyl­dy. […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş