Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Gazagystanyň Premýer-ministri wezipesine Alihan Smailowy belledi. Bu barada “Tengrinews.kz” habar gullugy mälim etdi.

“Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine Smailow Alihan Astahanowiç bellendi” diýlip, Döwlet Baştutanynyň kararynda tassyklanýar.

Ondan öň Kasym-Žomart Tokaýew täze Premýer-ministriň dalaşgärligini Mejlisiň maslahatynda hödürläpdi. Deputatlar Prezidentiň teklibini makulladylar.