Ang­li­ýa­nyň «Cha­ri­ot» kom­pa­ni­ýa­sy Ma­rok­ko­nyň El-Araiş şä­he­ri­ne go­laý ýer­de, de­ňiz­den tä­ze gaz go­ru­nyň üs­tü­niň açylan­dy­gy mä­lim e­dildi. Kom­pa­ni­ýa­nyň we­kil­le­ri 2 müň 500 metr­den gow­rak çuň­luk­da 1 tril­li­on kubmetr ga­zyň bo­lup bil­jek­di­gi­ni belleýärler. Bu gör­ke­zi­ji­ bi­ler­men­le­riň ozal­ky çak­la­ma­la­ryn­dan has köp­ bolup, At­lantik um­ma­nyn­dan çy­ka­ry­lan ga­zyň ýo­ka­ry hil­li­di­gi habar berildi.