Futbol boýunça Türkmenistanyň Ýokary Ligasynda 4-nji tapgyryň duşuşyklary oýnaldy. Geçirilen 4 duşuşykda-da ýer eýeleri ýeňiş gazandy. Bu tapgyra çenli sanawda 1-nji orny eýelän “Merw” myhmançylykda “Nebitçiden” 3-2 asgyn geldi. 11-nji minutda Söhbet Allanurowyň goly bilen 1-0 öňe saýlanan “Merw” 2-nji ýarymyň ilkinji 15 minutynda 3 gol geçirtdi. 47-nji minutda Magtymberdi Berenow, 56-njy minutda Seýitmämmet Hojamämmedow hem-de 60-njy minutda penaltiden Serdar Annaorazow “Nebitçini” 3-1 öňe saýlady. Alibek Abdyrahmanowyň 90+2-nji minutdaky goly “Merwe” ýeňiş üçin ýeterlik bolmady. Bu ýeňlişden soň “Merw” 2-nji orna düşdi. “Şagadamy” Meýlis Diniýewiň 75-nji minutdaky ýeke-täk goly bilen 1-0 ýeňen “Ahal” sanawyň täze lideri boldy. Energetik bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasyndaky oýunda-da ýeňijini bir gol kesgitläp, Suražiddin Jumaniýazowyň 51-nji minutdaky goly bilen üstün çykan “Energetik” möwsümdäki ilkinji ýeňşini gazandy. Soňky çempion “Altyn asyr” bolsa öz meýdançasynda “Köpetdagy” 3-0 hasabynda ýeňdi. Gollaryň bary 2-nji ýarymda geçirilip, olary Altymyrat Annadurdyýew (46), Rahman Myratberdiýew (58) hem-de Yhlas Toýjanow (85) derwezä girizdi.

5-nji tapgyryň duşuşyklary 21-22-nji awgustda oýnalar. Şonda “Aşgabat”–“Nebitçi”, “Şagadam”–“Energetik”, “Köpetdag”–“Ahal”, “Merw”–“Altyn asyr” duşuşyklary geçiriler.