20-nji sentýabr uniwersitet sportynyň halkara güni sport güni hökmünde bellenilýär. Bu sene Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) we Halkara ýokary okuw jaýlarynyň sport federasiýasy (FISU) tarapyndan 2015-nji ýylda tassyklandy. 2016-njy ýyldan bäri her ýyl 20-nji sentýabrda bütin dünýäde talyp festiwallary, ýaryşlar, bilim we medeni çäreler geçirilýär. Halkara uniwersitet sport güni bedenterbiýe we sporty öz içine alýan dersara bilim taslamasynyň bir bölegidir. Bu, ýokary bilim edarasynyň ýaşlara bilim bermekdäki ornuny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Aýjemal Orazowa, Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby