Italiýada geçiriljek umumy saýlawlara sanlyja gün galdy. Saýlawçylar 25-nji sentýabrda, ýekşenbe güni saýlaw uçastoklaryna bararlar.

Italiýada, saýlaw kanunyna görä, jemgyýetçilik pikir soralyşyklary saýlawlara 15 gün galanda çap edilmeýär. Soňky sosiologik barlaglara görä, Jorji Meloniniň “Italiýanyň doganlary” partiýasy, Matteo Salwininiň “Ligi” partiýasy we Silwio Berluskoniniň “Öňe, Italýa!” partiýasyndan ybarat merkezi sagçy bileleşigi 50% töweregi ses alyp, Wekiller palatasynda we Senatda orunlaryň aglaba köplügine eýe bolup biler. Enriko Lettanyň Demokratik partiýasynyň ýolbaşçylygyndaky çepçi bileleşik bolsa, bäsdeşlerinden 20% yzda.