17-nji no­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Ra­şid Me­re­do­wyň “Goetz­part­ners Cor­po­ra­te Fi­nans GmbH” we “Pro­doehl Con­sult GmbH” ne­mes kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry bi­len Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gin­de du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.
Du­şu­şyk­da Türk­me­nis­tan bi­len Ger­ma­ni­ýa­nyň ara­syn­da söw­da we yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk me­se­le­le­ri­niň giň top­lu­my ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.
Şeý­le hem dür­li gel­je­gi uly tas­la­ma­lar we ma­ýa go­ýum hyz­mat­daş­ly­gy ba­ra­da pi­kir alyş­dy.
Sa­pa­ryň çä­gin­de ne­mes işe­wür we­ki­li­ýe­ti­niň Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­tin­de bir­nä­çe du­şu­şyk­la­ry ge­çi­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýär.