Deňizdir ummanlarda ululy-kiçili janly-jandarlaryň müňlerçe görnüşi ýaşaýar. Jon Oklend atly iňlis işewüri “Seafields” taslamasynyň çäklerinde ummanyň ýüzünde giň suwoty meýdanlaryny döretmek isleýär. Umumy meýdany 55 müň inedördül kilometr boljak taslama oňyn netije beren ýagdaýynda her ýylda howadaky bir milliard tonna kömürturşy gazy azalar. Ýer ýüzünde atmosfera her ýylda 50 milliard tonna kömürturşy gazynyň goýberilýändigi çaklanyl...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş