Fransiýanyň “SocGen” maliýe edarasy hem-de ABŞ-nyň maýa goýum dolandyryş kompaniýasy “Alliance Bernstein” bilelikdäki fondy dörederler. Şeýlelikde, bank “Goldman Sachs” we “JPMorgan” ýaly maliýe edaralaryna bäsdeş bolarlar. Fransiýanyň iri banklarynyň biri bolan “Societe Generale” hem-de “Alliance Bernstein” amerikan kompaniýasy aňsatlyk bilen nagt pula öwürmäge mümkinçilik berýän global fond döretmek isleýändiklerini mälim etdiler. “...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş