2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iri awtoulag öndürijisi “Toyota Motor”-a ýolbaşçylyk edýän Akio Toýoda kompaniýanyň başlygy wezipesinden çekilip, bu wezipäni  53 ýaşly Kodzi Sato eýelär. Wezipe üýtgeşmeleri 1-nji aprelden güýje girer. Akio konserniniň direktorlar geňeşiniň täze başlygy bolar.