Fran­si­ýa­da ot­ly bi­len 2,5 sa­gat­dan az wagt­da ba­ryp bol­jak ara­lyk­la­ra uçar gat­naw­la­ry ga­da­gan edil­di. Ag­zal­ýan çäk­len­dir­me 3 ýyl güý­jü­ni sak­lar. Ýur­duň ulag mi­nist­ri Kle­ment Bon bu ka­ra­ryň ýy­la­dyş­ha­na ga­zyň ho­wa goý­be­ri­li­şi­ni azalt­ma­ga ýar­dam et­jek­di­gi­ni bel­le­di. Mi­nistr bu ka­ra­ryň ne­ti­je­sin­de Nant, Bor­do, Li­on we Pa­riž şä­her­le­ri­niň ara­syn­da­ky ho­wa gat­naw­la­ry­nyň ýa­ty­ry­lan­dy­gy­ny bel­le­di. Ulag mi­nist­ri bu baş­lan­gy­jyň dün­ýä­de bi­rin­ji­di­gi­ne üns çe­kip mu­nuň hö­kü­me­tiň has az ýy­la­dyş­ha­na ga­zy­ny goý­ber­ýän gat­naw gör­nüş­le­ri­ni hö­wes­len­dir­mek sy­ýa­sa­ty bi­len ga­bat gel­ýän­di­gi­ni nyg­ta­dy.