Dünýä futbolyndan meşhur ýyldyzlaryň biri süýndi. Italiýanyň “Milan” klubunyň şwesiýaly super ýyldyzy Zlatan Ibrahimowiç çärýek asyra golaýlan karýerasyny tamamlady. Çempionatyň soňky tapgyrynda “Milan” – “Werona” duşuşygynyň ahyrynda topardaşlary hem-de janköýerler bilen gözýaş döküp, hoşlaşan Ibrahimowiç:

– Futbol bilen hoşlaşmagyň wagty geldi. Men Milan bilen däl, futbol bilen hoşlaşýaryn. Men hemişe “Milanyň” janköýeri bolup galaryn. Maňa elmydama goldaw beren 1-nji maşgalama, şol sanda 2-nji maşgalam bolan klubuma köp sagbolsun aýdýaryn – diýip, beýanat berdi.

1999-njy ýylda Şwesiýanyň “Malmö” klubunda futbola başlan Ibrahimowiç 2001-nji ýylda “Aýaksa”, 2004-nji ýylda-da “Ýuwentusa”, 2006-njy ýylda-da “Intere” transfer bolýar. 3 ýyldan soň “Barselonada” 1 ýyl kärendesine çykyş eden Zlatan Ibrahimowiç 2010-njy ýylda “Milan” bilen şertnama baglaşýar. 2 ýyldan soň PSŽ-niň düzümine goşulan şwesiýaly ýyldyz parižliler bilen 4 möwsümde-de çempionlyk gazanýar. 2016-njy ýylda “Mançester Ýunaýtede” transfer edilen ýyldyz oýunçy “Premier Ligadaky” 2 ýyllyk başdan geçirmeden soň 2018-nji ýylda ABŞ-nyň “Los Anjeles Galaksi” toparynyň düzümine goşulýar. Zlatan bu klubda 2 möwsüm geçirip, 2019-njy ýylyň gyşynda ozalky kluby “Milana” dolanýar. Zlatan Ibrahimowiç ady agzalan şu klublarda 866 gezek meýdança çykyp, şolarda-da 511 gol geçirýär.

Ol karýerasy boýunça 32 (aslynda 34 bolup,” Ýuwentusyň” 2 çempionlygy ýatyrylypdy) kubok gazanýar. “Aýaksda” Niderlandlaryň çempionlygyny 2, Niderlandlaryň Kubogyny 1, Niderlandlaryň Super Kubogyny 1, “Interde” “Serie A”-nyň çempionlygyny 3, Italiýanyň Super Kubogyny 2, “Barselonada” La Liganyň çempionlygyny 1, FIFA Klublar arasy Kubogyny 1, UEFA Super Kubogyny 1, Ispaniýanyň Super Kubogyny 2, “Milanda” “Serie A”-nyň çempionlygyny 2, Italiýanyň Super Kubogyny 1, PSŽ-de “Ligue 1”-iň çempionlygyny 4, Fransiýanyň Kubogyny 2, Fransiýanyň Liga Kubogyny 3, Fransiýanyň Super Kubogyny 3, “Mançester Ýunaýtedde” Ýewropa Ligasyny 1, Angliýanyň Liga Kubogyny 1, Angliýanyň Super Kubogyny 1 gezek eýeledi. Oňa çykyş eden klublaryndan diňe “LA Galakside” kubok gazanmak başartmady.

Şwesiýanyň ýygyndysynda 122 duşuşykda 62 gol geçiren Zlatan Ibrahimowiçiň şahsy baýraklaryň onlarçasyny gazandy. Şeýle-de onuň geçiren gollarynyň birnäçesi ýylyň owadan goly diýlip saýlandy.