Garyşyk söweş sungaty boýunça “UFC 291” geçirilen tutluşykda iki amerikaly ussat Jastin Geýji bilen Dastin Porýe duşuşdy. Ýuta ştatynda geçirilen MMA agşamynyň merkezi duşuşygynda Jastin Geýji Dastin Porýeni 2-nji raundda nokaut bilen ýeňlişe sezewar etdi. Kellä urgudan soň 2-nji raundyň 1-nji minutynda duşuşyk saklandy we Geýji ýeňiji diýlip yglan edildi. Bu onuň karýerasyndaky 29-njy duşuşygy bolup, ol şolarda 20-si nokaut 25 gezek ýeňiş gazandy. Geýji 4 duşuşykda-da asgyn geldi. Onuň ýeňlişleriniň biri 2018-nji ýylda Porýe bilen geçiren tutluşygynda hasaba alnypdy. 34 ýaşyndaky türgen bu gezek garşydaşyny ýeňmegiň hötdesinden geldi. Geýji bilen ýaşytdaş bolan Porýe karýerasyndaky 38-nji duşuşygynda 8-nji gezek ýeňlişe sezewar boldy. Onuň 14-si nokaut bilen, jemi 29 ýeňşi bar.