1955-nji ýy­lyň 27-nji aw­gus­tyn­da Gin­ne­siň Bü­tin­dün­ýä re­kord­lar ki­ta­by­nyň il­kin­ji ne­şi­ri çap edil­ýär. Ýyl­da bir ge­zek çap edil­ýän ki­tap­da adam­za­dyň ga­za­nan­la­ry we te­bi­ga­ta de­giş­li mag­lu­mat­lar be­ril­ýär. Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da iň­lis di­lin­de çap­dan çy­ka­ryl­ýan ga­ze­tiň il­kin­ji ne­şi­ri­niň aw­to­ry Kreg Glen­deý ha­sap­lan­ýar. Bu ki­ta­by çap et­mek pi­ki­ri Hýu Bi­wer ta­ra­pyn­dan or­ta aty­lyp­dyr we “Gin­nes” kom­pan­ýa­sy­na sar­gyt esa­syn­da çy­ka­ry­lyp­dyr. Il­ki­baş­da bu ki­tap­da anyk yl­my mag­lu­mat­lar gör­ke­zi­lip­dir. Dün­ýä­de iň köp okal­ýan ki­tap­la­ryň bi­ri bo­lan Gin­nes il­kin­ji çy­kan ýy­lyn­da dört ge­zek ne­şir edi­lip, je­mi 187 müň nus­ga­lyk­da sa­tyl­ýar. 1964-nji ýyl­da dür­li dil­ler­de çap edi­len re­kord­lar ki­ta­by­nyň sa­tu­wy bir mil­li­on­dan geç­ýär.