Hy­taý­da “Xiao­mi IT” kom­pa­ni­ýa­sy “Xiao­PaoChe SC-01” elekt­rik aw­tou­la­gy­ny gör­kez­di. Uzyn­ly­gy 4085 mm ba­ra­bar sport­kar ba­ta­re­ýa­nyň bir zar­ýa­dyn­da, tak­my­nan, 500 km ge­çip bil­ýär. Çak edi­li­şi­ne gö­rä, mo­de­liň önüm­çi­li­gi 2024-nji ýy­lyň ikin­ji ýa­ry­myn­da baş­la­nar.