“Te­le­ke­çi­ler mek­de­bi” JBK Bal­kan, Da­şo­guz, Le­bap we Ma­ry we­la­ýat bö­lüm­le­rin­de “San­ly mar­ke­ting we san­ly ma­ha­bat” me­ýil­na­ma­sy bo­ýun­ça tä­ze oku­wy gu­ra­ýar. Bu oku­wyň diň­leý­ji­le­ri ösen teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň üs­ti bi­len ne­ti­je­li işe­wür­li­gi ös­dür­mek we tä­ze müş­de­ri­le­ri çek­mek üçin bi­lim alar­lar.
Okuw hal­ka­ra de­re­je­li, ýo­ka­ry hü­när­li mu­gal­lym­lar ta­ra­pyn­dan al­nyp bar­lar. Oku­wyň ne­ti­je­sin­de, diň­leý­ji­ler san­ly mar­ke­tin­giň tä­sir­li stra­te­gi­ýa­la­ry­ny dö­re­dip, dur­mu­şa ge­çi­rip we san­ly ma­ha­ba­tyň maz­mu­ny­ny ös­dü­rip bi­ler­ler.
Oku­wy üs­tün­lik­li ta­mam­lan diň­leý­ji­le­re şa­ha­dat­na­ma­lar ber­ler.
Ha­sa­ba al­mak we goş­ma­ça mag­lu­mat­lar üçin şu bel­gi­le­re jaň edip bi­ler­si­ňiz:
Bal­ka­na­bat: 8 00 222 2 07 23, +993 63 46 09 07
Da­şo­guz: 8 00 322 2 50 72, +993 64 77 93 88
Türk­me­na­bat: 8 00 422 4 78 50, +993 65 21 65 41
Ma­ry: 8 00 522 7 36 76, +993 65 30 90 30