Şa­za­da Dia­na­nyň go­ýun şe­kil­len­di­ri­len meş­hur gy­zyl we ak jem­pe­ri, Nýu-Ýork­da­ky “Sot­he­by’s” auk­sio­nyn­da 1 mil­li­on 143 müň dol­la­ra sa­tyl­dy. Bu ba­ra­da “Dai­ly Ma­il” ne­şi­ri ha­bar ber­di.
Lo­tuň baş­lan­gyç ba­ha­sy 80 müň dol­lar­dy. Auk­si­on­da 44 tö­we­re­gi tek­lip ge­lip go­wuş­dy we 15 mi­nut­da ba­ha re­kord de­re­jä çyk­dy – swi­ter 1,1 mil­li­on dol­lar­dan gow­rak ba­ha sa­tyl­dy.
Şa­za­da Dia­na il­kin­ji ge­zek 1981-nji ýy­lyň iýun aýy­na Şa­za­da Uels­ki­niň hem gat­naş­ýan po­lo oý­nu­na (at üs­tün­de oý­nal­ýan top oý­ny) köp san­ly ak go­ýun­la­ryň ara­syn­da ýe­ke­je ga­ra go­ýun şe­kil­len­di­ri­len jem­pe­ri­ni ge­ýip ba­ryp­dy.