Hy­ta­ýyň awia­si­ýa se­na­ga­ty as­so­sia­si­ýa­sy (AVIC) 2025-nji ýy­la çen­li ýurt­da ýö­ri­te­leş­di­ri­len ra­ýat awia­si­ýa ho­wa men­zil­le­ri­niň umu­my sa­ny­nyň 500-e ýet­jek­di­gi­ni ha­bar ber­ýär.
AVIC eda­ra­sy­nyň res­mi we­ki­li Sao He­niň Týans­zin­de gu­ra­lan 6-njy di­ku­çar ser­gi­sin­de ha­bar ber­şi ýa­ly, Hy­taý bu mak­sa­da ýet­mek üçin ta­gal­la eder, ne­ti­je­de, ýur­duň uýezd­le­ri­niň 2800-si­niň öz ho­wa men­zi­li bo­lar.
Hy­ta­ýyň ma­te­rik bö­le­gin­de 2022-nji ýy­lyň ahy­ryn­da umu­my mak­sat­ly ho­wa men­zil­le­ri­niň 399-sy iş­le­ýär­di, bu bol­sa ge­çen ýyl­da­ky­dan 29 bir­lik köp­dür.