23-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Çe­per­çi­lik ser­gi­ler mü­dir­li­gi­niň şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty­nyň ser­gi mer­ke­zin­de «Ga­raş­syz­lyk – pa­ra­hat­lyk bin­ýa­dy» at­ly baý­ram­çy­lyk ser­gi­si ge­çi­ri­ler.
Ýur­du­my­zyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 32 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nyp gu­ral­jak ser­gi­de ýur­du­my­zyň us­sat su­rat­keş­le­ri­niň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ryn­da ga­za­nan hem­me­ta­rap­la­ýyn üs­tün­lik­le­ri­ne de­giş­li bo­lan şe­kil­len­di­riş we ama­ly-ha­şam sun­gat eser­le­ri­niň 200-e go­la­ýy gör­ke­zi­ler.
Şeý­le hem ser­gi­de 2023-nji ýy­lyň 15–21-nji aw­gust ara­ly­gyn­da Le­bap we­la­ýa­tyn­da ge­çi­ri­len «Su­rat­keş­le­riň dö­re­di­ji­lik du­şu­şy­gyn­da» dö­re­di­len eser­le­ri hem gör­ke­zi­ler.
Ser­gi 16:00-da açyl­ýar.