«Zaman-Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirine ykjam telefony we kompýuter arkaly bank kartyňyz bilen onlaýn görnüşde zamanturkmenistan.com.tm saýtyna girip, abuna ýazylyp bilersiňiz.Gazetiň elektron neşiri arkaly gazetiň hepdelik sanynyň pdf görnüşini alyp bilersiňiz, şeýle hem gündelik ykdysadyýet, medeniýet, sport we beýleki ugurlardaky habarlar bilen yzygiderli tanşyp bilersiňiz. Mundan başga-da, «Gyzykly güýmenjeler» bölümi dürli geň hem-de täsin wakalar barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilik döreder. ELEKTRON ABUNA ÝAZYLYŇ!

Zaman Türkmenistan pdf formatda

Zaman Türkmenistan 04-07-2020 sany pdf

Göçürip al