Ýer ýü­zün­de gur­ba­ga­la­ryň 7 müň 400-den gow­rak gör­nü­şi bar. «Cera­toph­ryi­dae» maş­ga­la­sy­na de­giş­li bo­lan owa­dan şah­ly gur­ba­ga Gü­nor­ta Ame­ri­ka­da duş gel­ýän en­de­mik gör­nüş­dir. Kel­le­sin­de şah şe­kil­li ösünt­gi­si bo­lan­dy­gy se­bäp­li, beý­le­ki gur­ba­ga­lar­dan ta­pa­wut­lan­dyr­mak üçin bu jan­da­ra «şah­ly gur­ba­ga» di­ýip at goý­lup­dyr. Ar­gen­ti­na­nyň, Urug­wa­ýyň we Bra­zi­li­ýa­nyň bat­ga­lyk­la­ryn­da ýa­şa­ýan bu şa­dy­ýan jan­daryň be­de­ni ga­ram­tyl-ýa­şyl bo­lup, al­bi­nos (ak reňk­li) gör­nüş­le­ri hem duş gel­ýär.
Şah­ly gur­ba­ga­nyň beý­le­ki gur­ba­ga­lar­dan ta­pa­wut­ly aý­ra­tyn­ly­gy be­de­ni­niň ýa­ry­sy­ny tut­ýan ul­la­kan ag­zy­dyr. Şah­ly gur­ba­ga­nyň ulu­ly­gy 11-17 san­ti­met­re ýet­ýär. 6-7 ýyl ýa­şa­ýan bu gur­ba­ga­lar aw eden­de he­re­ket­siz we ses­siz ag­zy­ny açyp ýat­ýar­lar. Soň­ra ag­zy­na ilen za­dy iý­mä­ge sy­na­nyş­ýar­lar. Şah­ly gur­ba­ga mör-mö­jek­ler, ow­nuk gem­ri­ji­ler we haž­žyk­lar bi­len iý­mit­len­ýär. Köp iýip-iç­ýän­di­gi se­bäp­li, bu gur­ba­ga «Pacman» la­ka­my da­ky­lyp­dyr. Hä­zir­ki wagt­da şa­hly gur­ba­ga­la­ry yl­my esas­da düýp­li öw­ren­mek iş­le­ri do­wam et­di­ril­ýär. Gur­ba­ga­nyň bu gör­nü­şi­ne haý­wa­nat bag­la­ryn­da hem duş gel­mek bol­ýar.