Fransiýanyň çempionatynda 24-nji tapgyryň açylyş duşuşygynda 2 öňdebaryjy topar – “Monako” bilen PSŽ duşuşdy. Duşuşyk çekeleşikli geçse-de, taraplara hasaby açmak başartmady. Netijede, oýun golsuz ýagdaýda deňlikde tamamlandy.  Duşuşygyň arakesmesinde oýundan çykarylan Kilian Mbappe 2-nji ýaryma tribunada maşgalasy bilen tomaşa etdi. Çempionatda bassyr 2-nji, umumylykda-da 7 gezek deňme-deň oýnan PSŽ 55 utuk bilen sanawyň başyny çekip gelýär.