Futbolyň taryhynda ilkinji gezek bir klub 13 müň gola ýetdi. Braziliýanyň welaýat ligasy “Carioca Serie A”-nyň finalynyň 1-nji duşuşygynda “Flamengo” topary myhmançylykda “Nowa Iguasu” topary bilen duşuşdy. Duşuşykda myhmançylykdaky “Flamengo” topary 3-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Rio de Žaneýrolylara ýeňiş getiren gollaryň 2-sini Pedro, beýlekisini-de Ronald dos Santos Silwa öz derwezesinden geçirdi. Duşuşykda derwezä girizilen 2-nji gol “Flamengo” toparynyň taryhyndaky 13 000-nji gol boldy. Şunlukda, “Flamengo” topary futbolyň taryhynda 13 müň gola ýeten ilkinji klub hökmünde hasaba alyndy.

1911-nji ýylda esaslandyrylan klub Braziliýanyň çempionatynda 7, welaýat ligasynda 37, Kopa Libertadores Kubogynda-da 3 çempionlyk gazandy. “Flamengo” topary “Sao Paulo” bilen bilelikde Braziliýanyň çempionatynda aşaky liga düşmedik 2 klubuň biridir.

Welaýat ligasy “Carioca Serie A”-nyň finalynyň jogap duşuşygy 7-nji aprelde oýnalar.