Şu aý ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi bilen Daşoguzda, Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi bilen bolsa Aşgabatda “Pipeline Vocal Project” (“Alýaskanyň şa zenanlary” hökmünde hem tanalýan) ýerine ýetirmeginde “American Music Abroad: A capella konsertini” hödürleýär.
“A capella” saz gurallary bolmazdan adam sesiniň gözelligini we güýjüni görkezýän özüne çekiji aýdym-saz görnüşidir. Diňe ses usullary arkaly çylşyrymly sazlary we ritmleri döredýän sesleriň simfoniýasyny göz öňüne getiriň.
Siz olar bilen Daşoguz Amerikan burçunda we Aşgabatdaky Amerikan merkezinde duşuşyp bilersiňiz.
Amerikan merkezi: #GoNight
8-nji aprel, 17:30
Profildäki salgydan ýazylyň!
Daşoguz Amerikan burçy: “Pipeline Vocal Project” bilen tanyşlyk 11-nji aprel, 16:30
Daşoguz konserti: Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry 12-nji aprel, 19:00
Aşgabat konserti: Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry 14-nji aprel, 19:00
Bu barada Amerikan merkezi habar berýär.