Elekt­rou­lag önüm­çi­li­gin­de dün­ýä­niň iň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­sy bo­lan «Tes­la» Hy­taý­da­ky önüm­çi­li­gi­ni art­dyr­ýar. Hä­zir­ki wagt­da Şan­haý şä­he­rin­de aw­tou­lag za­wo­dy bo­lan «Tes­la» gel­jek­de elekt­rou­lag ba­ta­re­ýa­la­ry­ny ön­dü­rer. Kom­pa­ni­ýa­nyň ön­dür­jek «Me­ga­pack» at­ly 4 me­ga­wat/sa­gat elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny sak­la­ýan li­tiý-ion ba­ta­re­ýa­la­ry elekt­rik be­ke­di hök­mün­de hyz­mat ed­ýär. Ame­ri­kan kom­pa­ni­ýa­sy bu äpet ba­ta­re­ýa­la­ry ön­dür­mek üçin Şan­haý şä­he­rin­de aý­ra­tyn za­wod gu­rar. Za­wo­dyň gur­lu­şy­gy­na şu ýyl baş­la­nar. Gel­jek ýy­lyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­de bol­sa işe gi­ri­zi­ler. Za­wod­da ýyl­da 10 müň bir­lik ba­ta­re­ýa ön­dü­ri­ler.
Hä­zir­ki wagt­da «Tes­la»-nyň ABŞ-nyň Ka­li­for­ni­ýa şta­tyn­da ýyl­da 10 müň «Me­ga­pack» ön­dür­mä­ge uky­by bo­lan za­wo­dy bar. Şeý­le hem kom­pa­ni­ýa Şan­haý­da ýyl­da 1 mil­li­on elekt­rou­lag ön­dür­ýän za­wo­dy­ny gi­ňel­der. Şeý­le­lik­de, bu za­wod­da ýyl­da goş­ma­ça 450 müň elekt­rou­lag ön­dü­ri­ler.

Asyr ATA­ÝEW,
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň talyby.