Finlýandiýanyň “Fortum” we “Helen” energiýa kompaniýalary ýurduň günbatarynda iň uly ýel generatorlarynyň parklarynyň birini işe girizdiler. Bu park 56 sany ýel turbinasyndan ybarat bolup, ýylda 1 TWt/sagatdan gowrak energiýa öndürmäge ukyplydyr. Bu desga ýurtdaky ýel energiýasynyň umumy önümçiliginiň 5 göterimini emele getirýär.
Desganyň 60 göterimine “Fortum”, 40 göterimine “Helen” eýeçilik edýär. “Helen” elektrik stansiýasynyň hyzmat ediş möhletiniň dowamynda öndürilýän energiýanyň, takmynan, 50 göterimini satyn almak isleýär. Äpet ýel turbinalaryny daşamak işleri uly göwrümli ýüklere niýetlenen Kaskinen porty arkaly amala aşyrylyp, ýel turbinalaryny gurnalýan ýerine eltmek üçin 728 gatnaw gerek boldy.
Ýel elektrik stansiýasy Nýarpiýo we Kristiinankaupunki sebitleriniň ykdysadyýetine düýpli täsir eder. Ýer kärendesinden we emläk salgydyndan gelýän girdejiler ýylda millionlarça ýewro barabar bolar. Ýel elektrik stansiýasynyň gurluşygy 2022-nji ýylda başlanyp, bellenilen möhletde tamamlandy.